Franssen Communicatie is tevens PR-specialist op part time basis. Hij inventariseert mogelijkheden en onderneemt de nodige stappen voor de ten uitvoerlegging. Kortom hij fungeert als PR-antenne naar de media en overige belangengroepen.
Franssen Communicatie heeft grote expertise. Al jaren profiteren redacteuren van kranten, tijdschriften, vak- en weekbladen daarvan. Het opstellen en distribueren van persberichten is slechts een onderdeeltje van het totale PR-proces. Het agenderen van thema’s, het bewerkstelligen van één-op-één-interviews en het pluggen van artikelen, vergroten de naamsbekendheid van de opdrachtgever. Kopij wordt aangepast aan de smaak van afzonderlijke redacties.
15.jpg